tisdag 28 augusti 2012

och vi fortsätter publicera tidigare inlägg
Inte bara Arbetslöshetens skjuts i rätt riktning

Generationsskiftet bromsar. Äldre jobbar längre. Ungdomarna har hög arbetslöshet. Regeringens nya förslag är att ha lägre ingångslöner för att få fler arbetsgivare att anställa fler ungdomar. Ett annat förslag har legat på att införa fler lärlingsplatser med lägre löner. Dvs man ska vilja satsa på nya människor med eller utan kunskap.

Vi har hört denna debatt ett tag nu och hör hur vänstersidan kritiserar högersidan för att det ska finnas en annan lösning. Men vilken lösning är det? Att mumla eller gå kring gröten gör inte att gröten blir uppäten. Snarare tvärt om. Den står där och kallnar och sen klagar alla på att gröten blev kall. Dock är det smällar man får ta om man inte äter gröten medan den är varm. Och då missar man också det goda i den. Även om man inte tycker om gröt måste man ibland smaka för att märka resultatet. Det kan vara nytt resultat eller gammalt resultat. Dock ska inte den andra sidan tvinga utan bara föreslå att testa gröten.

Lärlingsplatser har funnits mer eller mindre hela tiden, dock var det mer vanligt förr än nu. Då tog arbetsplatserna hand om sina medarbetare mer tidigare än nu då samhället handlar mer om vinningen och pengarna och ersätter personal som mår dåligt. Då undrar jag hur mänskligheten ser ut om 50år om det ser ut så här idag. VI säger att samhället blivit sämre och att attityden från pengar måste bort samt att arbetsgivarna borde ta hand om sina anställda och ta vara på kompetenser istället för att slänga bort dem. Att tvinga arbetsgivarna att sänka ingångslönerna och ha möjlighet att anställa fler gör att attityden blir tvungen att ändras. Jag uppmärksammade en kommentar av en tjej som blev frågad på nyheterna vad hon själv tyckte om förslaget.

”Det är klart att lönen spelar roll, men det är viktigare att ha ett jobb, få in inkomst, ha något att göra. Jag är less på att vara arbetslös”.


Det ska sägas att det här inte bara handlar om arbetsgivarnas attityder utan även människans egna attityder om att få drömjobbet på en gång. Här måste arbetsgivaren och arbetssökanden mötas en bit på vägen. Ett sådant här förslag är början på en receptkur till inte bara färre arbetslösa utan även friskare arbetstagare med färre sjukskrivna eftersom arbetsplatserna blir tryggare, mår även arbetstagarna bättre då många känner prestationsångest inför sitt jobb och nya situationer. Arbetstagna mår därför bättre i en ”mötas halvvägssituation” och känner därmed mindre eller ingen stress inför att eventuellt förlora jobbet om man t ex skulle bli gravid.
Det är dags för att vrida om det här samhället och börja se möjligheterna istället för att bo i skuggan av det negativa och principiella.
Det är inte bara regeringen och arbetsgivarna som bär ansvar, även om de bär stora ansvar så är det även vi arbetstagare som bär ansvaret över våra val.

Vi har inte råd idag att inte ha ett jobb. VI har inte råd att vara kräsna. Det är det okräsna och förnuftet som leder en in i rätt riktning. Dock ska man inte låta sig bli slav i ett företag och bli behandlad hur som helst, vi ska även ha integritet i de roller vi går in i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar